Warto zapewnić sobie bezpieczeństwo w podróży służbowej

Coraz więcej przedsiębiorstw zawiera umowy o współpracy z kontrahentami zagranicznymi. Wiąże się z tym konieczność częstych wyjazdów służbowych. Przewidujący pracodawca, chcąc zapewnić bezpieczeństwo oddelegowanemu pracownikowi, powinien wykupić ubezpieczenie podróżne.
Warto zapewnić sobie bezpieczeństwo w podróży służbowej
01.07.2014
Źródło/Foto: Mat. prasowe

Z takiej formy ochrony mogą skorzystać również osoby indywidualne, podejmujące zatrudnienie poza granicami Polski. Podróż służbowa jest nieodzownym elementem pracy w każdej firmie o międzynarodowych kontaktach. Zapewnienie pracownikowi bezpieczeństwa powinno być priorytetem dla pracodawcy. Co prawda Polacy mogą korzystać z pomocy medycznej w krajach Unii Europejskiej w ramach Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, jednak zakres tej opieki ogranicza się tylko do sytuacji, w której zagrożone jest życie. W przypadku, gdy konieczne będzie dalsze leczenie oraz transport do kraju, musi je sfinansować firma, ponieważ EKUZ nie obejmuje tych kosztów. Towarzystwa ubezpieczeniowe mają przygotowane różne warianty ochrony, zarówno indywidualne, jak i otwarte, które mogą być wykorzystane przez wielu pracowników.

 

Jakie ubezpieczenie wybrać?

Praktycznym rozwiązaniem jest wykupienie ubezpieczenia bezimiennego, z którego w razie potrzeby korzystać będą różni pracownicy. Zwykle w towarzystwie ubezpieczeniowym podaje się okres i liczbę wyjeżdżających osób. Umowa ubezpieczenia zawierana jest przeważnie na rok; po tym okresie rozliczana jest liczba zrealizowanych wyjazdów.

Standardowa polisa zawiera ochronę w zakresie kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, a także usługę assistance. Podstawowe ubezpieczenie podróżne w Signal Iduna zawiera również ochronę prawną. Ponadto, w zależności od potrzeb, można dodatkowo wykupić opcję ubezpieczenia bagażu podróżnego, odpowiedzialności cywilnej, kosztów anulowania biletu lub rezerwacji w hotelu, kosztów leczenia choroby przewlekłej lub nowotworowej. W przypadku gdy pracownik zostaje oddelegowany za granicę w celu wykonywania pracy fizycznej, zasadne jest wykupienie dodatkowej opcji z tym związanej.

 

Kogo chroni ubezpieczenie podróżne?

Polisa ubezpieczeniowa jest nie tylko zabezpieczeniem pracownika odbywającego podróż służbową za granicę. Tak naprawdę chroni również interesy pracodawcy. Należy bowiem zwrócić uwagę, że w sytuacji, gdy oddelegowany pracownik zachoruje lub ulegnie wypadkowi, koszty związane z leczeniem zobowiązany jest pokryć przedsiębiorca. Kwestię obowiązków spoczywających na pracodawcy w związku z delegacją zagraniczną, określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. (Dz. U. nr 235, poz. 1991, z późniejszymi zmianami).

Przed zawarciem umowy należy również optymalnie oszacować sumę ubezpieczenia w taki sposób, aby w przypadku konieczności skomplikowanego, specjalistycznego leczenia, wydatki z tym związane zostały w całości pokryte odszkodowaniem od ubezpieczyciela.

Polecane wideo

Komentarze
Ocena: 5 / 5
Polecane dla Ciebie