Odszkodowanie z NNW – kiedy i po jakim czasie możesz je otrzymać?

Ubezpieczenie NNW chroni przed następstwami nieszczęśliwych wypadków. Stanowi popularny dodatek do polis komunikacyjnych, co jest efektem nie tylko zakresu, ale również niskiej ceny. Co zatem dokładnie obejmuje? Po jakim czasie wypłacane jest należne odszkodowanie z NNW? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.
Odszkodowanie z NNW – kiedy i po jakim czasie możesz je otrzymać?
30.10.2023

Odszkodowanie z NNW - kiedy możesz je otrzymać?

Odszkodowanie z NNW przyznane zostanie wtedy, kiedy wystąpi zdarzenie objęte zakresem polisy. Warto zatem wiedzieć, że ubezpieczenie NNW, czyli następstw nieszczęśliwych wypadków zawierane przy polisie komunikacyjnej obejmuje nie tylko uszczerbki na zdrowiu powstałe w trakcie kolizji samochodowej, ale chroni również na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń mających miejsce:

· przy wsiadaniu bądź wysiadaniu z pojazdu;

· bezpośrednio przy załadowywaniu lub rozładowywaniu pojazdu,

· wskutek pożaru bądź wybuchu pojazdu,

· w trakcie naprawy pojazdu na trasie jazdy.

 

W praktyce więc NNW ubezpieczenie samochodu to polisa, której zakres jest naprawdę szeroki, a ochroną objęte są wszystkie osoby podróżujące danym autem, czyli zarówno jego kierowca, jak i pasażerowie. Kiedy nie uzyskasz odszkodowania z polisy NNW? Otóż powinieneś wiedzieć, że nie zostanie ona wypłacona wtedy, gdy zdarzenie nie będzie miało związku z ubezpieczonym autem, czyli np. w sytuacji, gdy złamiesz rękę podczas wykonywania porządków w garażu.

W jakim czasie wypłacane jest odszkodowanie z NNW?

W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego zdarzenia posiadacz polisy NNW zobowiązany jest do możliwie najszybszego zgłoszenia szkody swojemu ubezpieczycielowi. W jakim czasie zostanie wypłacone

odszkodowanie? Otóż z reguły ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty świadczenia w terminie 30 dni liczonych od dnia zgłoszenia szkody. Termin ten może ulec wydłużeniu jedynie w sytuacji, gdy wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia w tym czasie jest niemożliwe. Ubezpieczyciel powinien jednak poinformować wówczas o tym fakcie ubezpieczonego. Istotne jest także to, że na początku ubezpieczyciel powinien wypłacić tzw. bezsporną kwotę odszkodowania, gdy zostanie przyjęta przez niego odpowiedzialność, ale nieznana jest dokładna, ostateczna wysokość odszkodowania, ponieważ nadal wymaga ustalenia.

Odszkodowanie z ubezpieczenia NNW zostanie wypłacone w późniejszym terminie również w sytuacji, kiedy ubezpieczony będzie ubiegał się o zwrot kosztów leczenia w związku z nieszczęśliwym wypadkiem. Wypłata świadczenia nastąpi bowiem wówczas dopiero po jego zakończeniu, a poniesione koszty muszą zostać odpowiednio udokumentowane, co pozwoli ubezpieczycielowi dokonać ich zwrotu.

Czy warto wykupić NNW przy ubezpieczeniu samochodu?

NNW oraz ubezpieczenie Assistance to niewątpliwe dwa najpopularniejsze dodatki do polis komunikacyjnych. Czy warto je zatem wykupić? Oczywiście, że tak, a przemawia za tym nie tylko szeroki zakres ubezpieczenia, ale również fakt, że polisa chroni wszystkie osoby poruszające się w danej chwili ubezpieczonym pojazdem. W efekcie wykupując NNW można wykazać się odpowiedzialnością za swoich pasażerów oraz uniknąć sytuacji, w której podróżująca z nami osoba może zgłaszać roszczenia ze względu na obrażenia powstałe w wyniku spowodowanej przez nas kolizji. Co jeszcze przemawia za tym, by wykupić ubezpieczenie NNW? Zaletą takiego rozwiązania jest niska składka, ponieważ NNW kosztuje z reguły kilkadziesiąt złotych rocznie oraz wysokie sumy ubezpieczenia. Ubezpieczenie NNW może bowiem opiewać nawet na kwotę 100 tys. złotych.

Podsumowując, należy stwierdzić, że odszkodowanie z NNW można uzyskać w wielu różnych sytuacjach. Świadczenie z reguły zostanie wypłacone z ciągu 30 dni od zgłoszenia nieszczęśliwego zdarzenia, a jego wysokość uzależniona jest od sumy ubezpieczenia oraz rodzaju uszczerbku na zdrowiu.

Polecane wideo

Komentarze
Ocena: 5 / 5
Polecane dla Ciebie