Cała obwodnica Nysy dostępna dla kierowców

Cała obwodnica Nysy dostępna dla kierowców
Fot. GDDKiA
09.10.2017
Łukasz Kuźmiuk

6 października pozostała część obwodnicy Nysy w ciągu drogi krajowej nr 41 została dopuszczona do ruchu publicznego. Jest to odcinek o długości 9,1 km od węzła Nysa w rejonie tzw. „Górki Hanuszowskiej” w kierunku Prudnika zakończona rondem w rejonie miejscowości Niwnica.

W ramach tej części inwestycji wykonano 10 obiektów mostowych, 2 ronda i trasę zasadniczą w przeważającej części o przekroju tzw. 2+1. Zrealizowano kompletny system odwodnienia drogi wraz ze zbiornikami retencyjnymi. Wykonano również drogi dojazdowe do przyległych terenów rolniczych, przebudowano drogi kolidujące z obwodnicą, wykonano urządzenia ochrony środowiska, dokonano przebudowy infrastruktury technicznej (wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej). Na rondach i węźle wykonano oświetlenie drogowe oraz na całej długości odcinka zainstalowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Koszt inwestycji na całej długości obwodnicy to prawie 307,5 miliona złotych.

Polecane wideo

Komentarze
Ocena: 5 / 5
Polecane dla Ciebie